Dealer phone
No. Area Contact Tel Mobile No. Area Contact Tel Mobile
1 Shenyang Zhao ji You 024-62579107 13304003007 24 Zhengzhou Wang jun qing 0372-6872683 13303728065
2 An shan Fu liang bing 0412-8215533 13941226177 25 Wu han Liu wei weng 027-83389590 13871230812
3 Ying kou Ma yu xian 0417-2138656 13304177336 26 Chang sha Du jian hui 0731-82606191 13574894857
4 Da lian Ren hai jian 0411-87844927 13940918058 27 Nan chang zhou xing jun 0510-86980259 15861611763
5 Bei jing Zhang hui 010-89560491 13901238734 28 Su bei Si hong fei 0510-86802716 13921368965
6 Qing huang dao pang yu zhou 0335-7904758 13933582258 29 Shan dong Wu wei 0510-80627393 13376220300
7 Cang zhou Zhou jing hai 0317-2073551 13463799088 30 Ning bo Cheng zhong 0574-88480231 13306611250
8 Heng shui Xiao jian gong 0318-2339999 13831828888 31 Zhou shan He ai jun 0571-88229585 13732280896
9 Tian jing Zhang wei jian 022-88243802 13803012509 32 Fu yang Zha rong quan 0571-63218368 13805768628
10 Tian jing zhao ya dong 0316-7452502 13831661555 33 Jing hua Xu jun 0579-82100563 13968136498
11 Ji nan Li shun mei 0531-4186950 13606403299 34 Wen zhou Zhang kong xue 0577-26655975 13506622805
12 Wei fang Wang yan 0536-47992196 13606365286 35 Xi an Nei zhi qiang 029-33278503 13906197843
13 Lin yi Yue xiao yan 0539-8951689 13605391119 36 Lan zhou Shao chun hua 0931-2949405 13321216679
14 Lai zhou Li feng ren 0535-2423365 13705353951 37 Cheng dou lan ying xi 028-84311638 13908178988
15 Qing dao Fan ji lin 0532-87909097 15866829105 38 Tai yuan Li jin sheng 0351-7182600 13509714368
16 Shou guang Wang wei 0536-5193558 15966165999 39 Qi xian Fan shao ying 028-84311638 13834803568
17 Si ping Jiang li yun 0434-3264255 13843412299 40 Wen xi Zhang li guo 0359-7489600 13934107813
18 Ha er bing Li jie hui 13351910105 41 Quan zhou Xi guo zhi 0595-22119621 13505044858
19 Ha er bing Che yuan he 15245478999 42 Xia men Wu tian jin 0592-6288180 13860170999
20 Chang chun Wang yu jie 0431-82688545 13944190033 43 Kun ming Liu jun 13888945717
21 Du dan jiang dong jie liang 13514593793 44 Shan tou Wu qing qun 13360800938
22 Jiang yin Zhou wei 13327913228 45 Shang hai Cheng le 13916920752
23 Qi qi ha er Ding su feng 15204526117 46 Yi chun He hao yuan 15663003111